Kancelář pro uvádění románových příběhů na pravou míru (3.)

středa 21. leden 2015 07:27

Kancelář pro uvádění románových příběhů na pravou míru uvádí na pravou míru informace o strýci Františkovi.

Strýc František se v příběhu přímo nevyskytuje, přesto jej nelze přehlédnout. Co o něm z knihy víme? Měl malou továrnu na leštící prostředky, neovládal chemické názvosloví, ignoroval valenční koncovky, byl zapřisáhlý abstinent a zemřel ve věku 48 let mezi dvěma kliky z podporu ležmo za rukama. Své manželce Kateřině zanechal po smrti slušné jmění, které pak ona zvládla přivést vniveč.

Strýc František nebyl žádný diletant a všechny pověsti okolo jeho chemické neschopnosti včetně propálené zánovní vesty a zčernalých parket po ošetření jeho výrobkem, byly jen součástí rozsáhlé a pečlivě promyšlené zastírací akce.

Je pravda, že české valenční koncovky strýc František moc neuznával. Zapříčínily, že nedokončil studia. Jako syn známého elektroinženýra začal studovat na reálném gymnáziu. Studium zvládal levou zadní a všichni mu předpovídali velkou budoucnost. Jen kdyby tolik nepolemizoval s profesory. To se v Rakousku-Uhersku netrpělo. Každou chvíli musel dědeček do školy, aby uhlazoval synovy spory. Ale jednou pohár přetekl. Když se vlastenecký profesor chemie pustil do nadšeného výkladu o valenčních koncovkách a bohatosti češtiny, mladý bouřlivák vstal a prohlásil, že to tak vůbec není. “Pane profesore,” hřímal rozhořčeně mladík František, “ty koncovky jsou jeden velký podfuk. Koncovky -ný a -ečný jsou stejné, jen v druhém případě jde o prvky nebo obecně slova končící na -ek nebo -ík. Jen si to vyzkoušejte na normálních slovech, tam to uvidíte nejsnáz. Zkuste použít třeba slovo písek, jako by to byl prvek. Písný? Co je to zač, ten kysličník písný? Trhá to uši. Písečný, samozřejmě. Prostě koncovka –ečný, -ičný patří k přídavným jménům od podstatných jmen, co mají na konci –ek nebo -ík. A stejně je to s koncovkami –itý/-ičitý. Písitý, písčitý. To je stejná koncovka a zase v tom druhém případě jde o slova zakončená na –ek. A –ičelý? Taková koncovka v češtině vůbec neexistuje. Pokud tedy odmítneme sloveso kvičely, ale to není přídavné jméno.”

Profesor chemie jen nevěřícně zíral a nebyl schopen slova. Zpochybňováním valenčních koncovek to začíná a popíráním pravosti Rukopisu královédvorského to končí. Co si vytrpěl od svých kolegů za své zanícené češství. Ředitel se rozhořčením profesora chemie tiše bavil jen krátce. Jako vyznavač striktní discipliny se rychle vzpamatoval. A tak klasifikoval výklad strýce Františka jako hrubý kázeňský přestupek a strýc František byl vyloučen ze studia na všech gymanáziích v celém Rakousku-Uhersku. Františkův otec hned zaintervenoval a nakonec se mu povedlo zmírnit rozsudek. Vyloučení se omezilo pouze na pražské školy a dědeček obratem zařídil, aby František mohl pokračovat ve studiu na reálce v Hradci Králové. Jenže strýc František si postavil hlavu. Měl pravdu a jako mistr Jan Hus bude pro svou pravdu trpět. A s formálním studiem skončil.

Krátce nato vypukla první světová válka a strýc František do ní nastoupil jako jednoroční dobrovolník. Celou válku sloužil u lapiduchů. Tam si osvojil některé dovednosti, jako třeba přípravu nejrůznějších alkoholických nápojů z denaturovaného lihu a jako talentovaný experimentátor dosáhl i bez maturity v tomto oboru skutečného mistrovství. Jeho žaludeční hořkou oceňoval i obrst Swoboda. Po skončení války a demobilizaci se František rozhodl ve své činosti pokračovat. Co však prošlo snadno za války, nebylo už tolik přijatelné v civilních poměrech. Proto nakonec strýc František formálně založil krycí firmu na výrobu čistících prostředků. To byla pochopitelně jen pouhá kamufláž pro krytí velkolepé palírny a stáčírny nezdaněného alkoholu. Levný chlast šel na dračku, bylo třeba jen skrýt před veřejností pravou podstatu byznysu. A tak strýc František vypouštěl do oběhu nejrůznější fámy a historky, které Zdeněk Jirotka později poměrně přesně citoval v Saturninovi. Když se smyčka začala stahovat a policie se se svým podezřením dostala skoro až ke strýci, strýc rozdal příbuzným leštidlo, po kterém zčernaly parkety, a zažalovali ho za to majitelé domů. Byl to skutečně skandál, který strýce Františka něco stál, ale policie ho jako naprostého břídila nechala být a dala se po jiné stopě.

Problém ovšem vznikl, když se strýc František rozhodl rozšiřit své působiště na tehdy stále populárnější kokain. Tohle pole už měli pod palcem jiní ostří hoši a ti si nehodlali pustit veš do kožichu. Takže ano, strýc František zemřel ve věku 48 let a když ho našli, skutečně to vypadalo, jako by zemřel mezi dvěma kliky z podporu ležmo za rukama.

Vladislav Dolník

Vladislav Dolník

Vladislav Dolník

Kochleární implantát je pro mě Téma. Mám v každém uchu jeden a zřejmě o nich budu psát nejčastěji. Občas asi napíšu i o něčem jiném, protože jako správný Čech rozumím naprosto všemu.

Jsem bioanalytický chemik s kochleárním implantátem v obou uších, ve volných chvílích šermíř-veterán. Když jsem před lety zjistil, že moje práce v Česku nikoho nezajímá, přesunul jsem se do Silicon Valley.

Flag Counter

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora